Waarom multitasken niet goed voor je is

Waarom multitasken niet goed voor je is

Waarom multitasken niet goed voor je is en waarom het veel beter is om je op één taak tegelijk te concentreren

Onlangs luisterde ik met veel belangstelling naar een presentatie over online marketingmiddelen. De spreker was zonder meer deskundig en wist zijn gehoor te boeien met een levendige presentatie. Zijn betoog werd ondersteund door een veelheid aan kleurige PowerPointsheets, maar ……………. deze sheets bevatten steeds enorm veel tekst.

Ik betrapte mij erop dat ik moeite deed om zijn woorden tot mij te laten doordringen, terwijl ik tegelijkertijd probeerde de tekst van zijn sheets in mij op te nemen.

Wat ik eigenlijk al wist, werd weer eens bevestigd: het menselijk brein is niet in staat om 2 dingen tegelijk te doen. Op het moment dat ik luisterde, kon ik mij niet op de sheets concentreren en op het moment dat ik de sheets aandachtig las, drongen zijn woorden niet tot mij door.

Het brein is continu aan het schakelen

Gelukkig hadden de gesproken woorden en de geschreven tekst een connectie met elkaar, waardoor de strekking van het geheel wèl bij me binnenkwam, maar ik was me ervan bewust dat mijn brein op dat moment continu aan het schakelen was tussen luisteren en lezen. Het leek er dus op dat ik gelijktijdig aan het luisteren en aan het lezen was, maar mijn brein switchte doorlopend van luisteren naar lezen en van lezen naar luisteren. Niks gelijktijdig dus, maar doorlopend switchen van het een naar het ander.

Het heeft geen zin heeft om te proberen om een goede multitasker te zijn. Er bestaat namelijk niet zoiets als een goede multitasker

Mensen die denken dat ze goed zijn in multitasken, denken dat ze goed zijn in het doen van meerdere dingen tegelijk. Maar waar deze mensen wérkelijk goed in zijn, is in het snel schakelen tussen taken.
Door je te trainen, kun je leren om beter te schakelen tussen taken. Maar het enige dat je zult verbeteren, is de vaardigheid om te schakelen. Je zult echter nooit leren om meerdere taken tegelijkertijd te doen (multitasken dus), gewoon omdat ons brein dat niet kan.

Waarom multitasken niet goed is voor een mens
Multitasken is in alle opzichten slecht voor je: het vermindert niet alleen de kwaliteit van je werk, maar ook van je persoonlijk welzijn.

Bij mensen die veel en vaak proberen te multitasken, blijkt dat hun brein niet in staat is om belangrijke en onbelangrijke informatie van elkaar te scheiden. De hersenen pikken alles uit hun omgeving op en doen er iets mee. Ze verwerken dus ook informatie die niet van belang is. Wanneer je je echter concentreert op één taak, dan ben je in staat om alleen de informatie die op dat moment belangrijk voor je is uit het totale aanbod te filteren.

Wij zijn namelijk niet gemaakt om meerdere taken gelijktijdig uit te voeren. Ons brein kan dat niet aan. Soms lijkt het alsof je 2 dingen tegelijk doet, maar je brein is dan continu aan het switchen tussen die 2 taken.

Iemand die aan het multitasken is, en dus heel veel tegelijk doet, geeft de indruk heel druk te zijn. Maar, laten we druk zijn vooral niet verwarren met productief zijn. De multitasker líjkt heel druk, maar zijn output is laag.

Je zult steeds ervaren hoe moeilijk je hersenen het hebben wanneer je probeert te multitasken. Je hersenen moeten namelijk steeds wisselen van taak. Door steeds te switchen van taken worden concentratielekken veroorzaakt. De gevolgen daarvan zijn:

 • Je bent langer met taken bezig. Multitasken kost dus tijd.
 • Je maakt méér fouten.
 • Je vergeet méér.
 • Het kost je méér energie.
 • Leren en onthouden wordt moeilijker.
 • Het vermindert je productiviteit en ook de kwaliteit van je werk.
 • Het maakt je gestrest en vermindert de aandacht voor je omgeving.

Multitasken maakt je langzamer
Omdat je steeds wisselt tussen verschillende taken, verlies je tijd doordat je bij elke switch steeds opnieuw in de taak moet komen. Zelfs alledaagse taken zoals autorijden en telefoneren duren langer als ze gecombineerd worden. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat automobilisten die onderwijl mobiel bellen, langzamer rijden op de snelweg en trage voertuigen minder vaak passeren. Hun reis duurt dus langer.

Multitasken is zinloos en je verspilt er kostbare tijd mee

Heb je ooit geprobeerd om een ​​boek te lezen en tegelijk televisie te kijken? Je zult gemerkt hebben dat je geen van beide hebt gedaan. Je weet niet wat je hebt gelezen, maar je weet ook niet wat je op televisie hebt gezien.

De waarde van singletasken, dus van gericht werken aan één taak tegelijk
Het kan langer dan 20 minuten duren voordat je weer volledig op je vorige taak bent geconcentreerd, nadat je je hebt laten afleiden tot een andere taak. En er bestaat 20% meer kans op fouten. Er zijn zelfs onderzoeken die aangeven dat multitasken tot een verlies van productiviteit van 40% kan leiden!

Dat betekent dus dat de productiviteit die je verkrijgt door je te concentreren op één taak tegelijk (singletasken dus), tot een aanzienlijke kostenverlaging zou moeten leiden. Minder onderbrekingen betekent ook een betere algehele kwaliteit, die je in een kortere tijd bereikt.

Naast de financiële voordelen van singletasken en de tijdwinst en de kwaliteitsverbetering die je ermee boekt, zijn er ook persoonlijke voordelen:

 • Het geeft een goed gevoel om een ​​item op je takenlijst af te vinken. Door één ding tegelijk te doen, kun je veel sneller taken van je lijst afstrepen.
 • Het voltooien van een taak geeft je een gevoel van voldoening en van het hebben van controle.
 • Wanneer je je productief voelt, krijg je ook meer gedaan omdat je het volgende item op je lijst met een ‘kom-maar-op-houding’ zult aanpakken.
 • Wanneer je je slechts op één taak concentreert, is het makkelijker om de details die je in de volgende stap moet doen te onthouden. 

Hoe je beter kunt focussen op één taak en hoe je daarmee de neiging tot multitasken voorkomt
De gemakkelijkste manier om beter te focussen is om afleidingen en storingen te voorkomen. De grootste storingsbronnen zijn je computer, je smartphone en je iPad. Al piepend, bliepend en trillend attenderen ze je voortdurend op hun aanwezigheid en trekken ze je aandacht. En dat is nu precies wat je niet wilt, want je wilt je aandacht op één enkele taak richten.

Gelukkig kun je hier makkelijk iets aan doen. Schakel meldingen via e-mail en sociale media gewoon uit, wanneer je geconcentreerd met een taak bezig wilt zijn. Als je dat níet doet, dan zal iedere krimp van het apparaat je afleiden van hetgeen waarmee je bezig bent en word je verleid om er iets anders bij te gaan doen. Voordat je het weet, ben je weer aan het multitasken, met alle genoemde negatieve effecten van dien.

Doe taken dus ná elkaar en niet dóór elkaar!

Stop dus met multitasken, maar richt je op één taak tegelijk. Daarmee voorkom je tijdverspilling, bespaar je energie, werk je efficiënter en ben je veel productiever.

Simpel gezegd: ‘Doe taken ná elkaar en niet dóór elkaar!’

Wil je productiever zijn? Ontdek wat voor jou werkt
Wil jij ervaren hoe je productiever wordt, dan laat ik graag zien hoe je in jouw situatie het beste kunt omgaan met afleidingen, storingen, de neiging tot multitasken, de neiging tot perfectionisme en met uitstelgedrag.

Het brengt je tijdwinst, minder kosten, een hogere kwaliteit, overzicht en rust.

Heb jij een goed werkende manier die voor jou het beste werkt om je te concentreren op één taak tegelijk? Ik hoor het graag van je