Bewust omgaan met je eigen energiebalans uit kosten- of milieuoverwegingen?

Bewust omgaan met je eigen energiebalans uit kosten- of milieuoverwegingen?

We handelen met z’n allen steeds energiebewuster. We realiseren ons dat onze energiebronnen niet onuitputtelijk zijn en langzaamaan gaan we ons daar ook naar gedragen.

Het begint in onze eigen omgeving met kleine bijdragen. Korter douchen, de tuin minder vaak sproeien, lampen niet onnodig laten branden, de wasmachine pas aanzetten als deze vol is, stekkers van apparaten die niet of nauwelijks gebruikt worden (maar die in stand-bystand wèl stroom verbruiken) uit het stopcontact halen, een trui of vest aantrekken in plaats van de verwarming direct een graad hoger te zetten en vaker de fiets dan de auto pakken voor korte ritjes.

 

Allemaal kleine bijdragen, maar samen kunnen we op die manier wèl een verschil maken. We laten in ieder geval zien dat we de bereidheid hebben om iets te doen en dat we ons bewust zijn van de noodzaak om zuinig met onze energie om te gaan.

 

Hoe ga jij met energie om?

Ons gedrag begint dus positief te veranderen als het gaat om bewust en verstandig met energie omgaan. Je kunt je daarbij nog afvragen of het alleen maar uit milieuoverwegingen is dat mensen besparen op energie of dat het een kostenkwestie is. Hoe minder energie je afneemt, hoe goedkoper het immers is. Uit onderzoek blijkt dat dit laatste bij veel mensen een grote rol speelt, maar ik wil ook graag geloven dat we ons meer en meer bewust worden van de noodzaak om zuinig met onze energie om te gaan. Wat drijft jou?

 

‘De werkende mens’ en zijn energie

Wikipedia definieert ‘energie’ als: ‘de capaciteit van een systeem om warmte, licht of beweging te produceren’.

Niet alleen machines en apparaten gebruiken energie om te kunnen functioneren. Ook wij mensen hebben het nodig om energie tot ons te nemen om vervolgens energie te kunnen leveren. We gebruiken energie om op temperatuur te blijven en te kunnen bewegen, maar ook om te kunnen denken en ons werk te kunnen doen.

Herken je het dat als je weinig energie hebt, dat je het dan koud krijgt, dat je je sloom en lusteloos voelt, dat je minder alert bent en eerder geïrriteerd raakt?

Als je wilt functioneren, heb je energie nodig. Zo simpel is het. Goed eten en drinken is natuurlijk belangrijk, maar dat is niet voldoende. Om over de benodigde energie te beschikken, zul je ook moeten rusten, zodat je lichaam en je brein tot rust kunnen komen en kunnen opladen voor een inspanning. En ook sporten en bewegen in het algemeen geeft uiteindelijk energie (hoewel het natuurlijk ook energie kost).

 

‘Je goed voelen’ geeft energie

En ook dan ben je er nog niet. Je hersenen hebben ook input nodig, waardoor je je energiek en geïnspireerd voelt. Dat noemen we energiegevers. Een goed gesprek dat je met iemand hebt gehad, een mooi boek dat je hebt gelezen, een succes dat je hebt behaald of een waardevolle gebeurtenis, die je aan het denken heeft gezet, kunnen daar bijvoorbeeld aan bijdragen.

‘Je goed voelen’ geeft energie. Ook mensen met een positieve uitstraling of met een positief verhaal kunnen je energie geven. Daartegenover staat natuurlijk dat negatieve of verdrietige gebeurtenissen je energiebalans ook nadelig kunnen beïnvloeden.

 

Teveel energie geven en te weinig energie krijgen

Ook met onze eigen energie moeten we bewust omgaan en ook onze eigen energie is niet onuitputtelijk. Ook al eten, drinken en rusten we voldoende. We hebben dagelijks te maken met energiegevers, maar ook met energienemers. Laten we dit eens op de werksituatie gaan betrekken.

Iedereen weet, of heeft wel eens ervaren, dat het niet plezierig is om te moeten meemaken dat je werk al je energie opslokt en soms zelfs méér energie van je vergt dan je beschikbaar hebt. Als die momenten zich te vaak voordoen en te lang aanhouden, dan kan werkplezier omslaan in werkdruk en doorslaan naar werkstress. Het is heel belangrijk om deze stressreacties te signalen. Dan is het namelijk tijd om de balans weer in evenwicht te brengen.

 

Energiegevers en energienemers

Behalve energienemers (factoren die stress kunnen veroorzaken) zijn er in de arbeidssituatie ook energiegevers, zoals:

  • Steun en begrip van je leidinggevende en van je collega’s.
  • Het krijgen van waardering voor je werk.
  • Het hebben van autonomie in je werk.
  • Het behalen en vieren van successen.

Als er een evenwichtige balans bestaat tussen energiegevers en energienemers, dan is er sprake van een gezonde situatie. Merk jij dat je werk al langere tijd méér energie aan jou onttrekt dan dat je er energie van krijgt? Dan is die balans niet langer in evenwicht. Je hebt dan méér energienemers dan energiegevers en is het tijd om daar iets aan te gaan doen.

Neem eens rustig de tijd om op een vel papier 2 kolommen te tekenen en al brainstormend met jezelf de beide kolommen te vullen. Waar krijg jij energie van en wat onttrekt energie aan jou?

Energiegevers

Energienemers

………………………………………………………….. ……………………………………………………………
………………………………………………………….. ……………………………………………………………
………………………………………………………….. ……………………………………………………………

 

Maak de lijst zo lang en zo uitgebreid als je zelf wilt en noteer eerst alles dat bij je opkomt. Laat de lijst vervolgens eens op je inwerken en ga er daarna eerst zelf mee aan de slag.

Koester en waardeer je energiegevers en zorg ervoor dat deze geborgd zijn en deel blijven uitmaken van je werksituatie en van je arbeidsomstandigheden. Vraag je wèl kritisch af of je er écht energie van krijgt. Als er een item tussen staat waarvan je naderhand concludeert dat dat eigenlijk niet zo is, schrap deze dan van de lijst, zodat de lijst zuiver blijft. Dat geldt ook voor de energienemers, de energievreters. Kijk ook hier kritisch naar en besluit of ze écht allemaal op de lijst thuishoren.

De volgende vraag is of de kolommen met elkaar in balans zijn. Als de energienemers de overhand hebben, dan is het echt tijd om actie te ondernemen. Dan is het tijd om een aantal energievreters te elimineren en om omstandigheden zodanig aan te (laten) passen dat er weer positieve energie voor je gaat ontstaan.

Dat kun je vaak niet alleen bewerkstelligen. Daarom is het goed om, met deze lijst als uitgangspunt, te gaan praten met bijvoorbeeld je leidinggevende of met collega’s of met een deskundige op een gebied waar jij hulp bij kunt gebruiken.

Als je merkt dat je teveel energie gebruikt als gevolg van het ontbreken van structuur in je werkwijze, het niet efficiënt met je tijd omgaan en het hebben van moeite met plannen en organiseren van je werk, neem dan contact met mij op. Als Professional Organizer help ik je om het overzicht en de rust terug te krijgen.

 

Uitschakelen en ontspannen

Ik geef je hier graag vast een hint mee, die voor iedereen belangrijk is als het gaat om bewust met je energie omgaan. Ik gebruik hiervoor het Duitse woord ‘abschalten’. Dit woord geeft namelijk heel goed weer wat ik bedoel te zeggen.

We hebben vaak de neiging om altijd maar door te gaan, signalen die ons lichaam en ons brein geven te negeren en bijna nooit in de ‘uit-stand’ te staan. We staan altijd maar aan.
‘Abschalten’ betekent, behalve het ‘afzetten’ of ‘uitschakelen’ van apparaten, ook: ‘zich ontspannen’ en ‘de aandacht verliezen’.

Als je een apparaat uitschakelt, dan verbruikt het geen energie meer. Dan staat het stil en is er rust. Veel apparaten gebruiken dat moment om op te laden, om de accu of de batterij bij te vullen. Om in ruststand nieuwe energie op te doen.

Nu is een mens geen apparaat, maar er is wel degelijk een overeenkomst als het gaat om rust nemen en nieuwe energie opdoen. Even de aandacht op iets anders richten dan het werk en je ontspannen in plaats van inspannen. Energie opdoen voor een volgende inspanning.  Als een apparaat te lang doordraait, dan zal het mogelijk doorbranden. Wanneer dat bij mensen gebeurt, noemen we dat een burn-out. En dat wil je echt voorkomen.

 

Slim met je tijd en je energie omgaan

Een mens is inderdaad geen machine, daarom zijn deze ontspanningsmomenten ook zo enorm belangrijk en daarom is het zo goed om regelmatig even ‘uit te schakelen’ om nieuwe energie op te doen. Het is daarbij niet de vraag of je dat uit milieuoverwegingen of uit het oogpunt van kostenbesparing wilt doen, maar omdat het voor een mens van levensbelang is om verstandig en bewust met zijn energie om te gaan.

Ik help je graag om structuur aan te brengen in je werkwijze, zodat je efficiënt met je tijd en je energie omgaat. Bel of mail me en ervaar het resultaat.

 

Welgeorganiseerd 

Karel Bijsterbosch,
Professional Organizer, Ondernemerscoach, Aandachtmanager, Efficiëncycoach