Wat heeft een organizer van de NBPO u te bieden?

Een goede organizer is volgens de NBPO iemand die

 • laat zien hoe u orde op zaken stelt in uw ‘vraaggebied’;
 • kennis en vaardigheden hierover aan u overdraagt;
 • een maatwerkoplossing biedt voor uw persoonlijke situatie;
 • u ondersteunt bij uw beslissingen, maar u niets opdringt.

Verleent u een opdracht aan een NBPO-lid, dan heeft u de zekerheid dat hij/zij:

 • voldoet aan de ervaringscriteria van de NBPO;
 • werkt volgens de ethische code van de beroepsvereniging;
 • als organizer gebonden is aan vertrouwelijkheid;
 • bij langere afwezigheid, indien gewenst, passende vervanging regelt door een collega-organizer van de NBPO;
 • zich bij geschillen onderwerpt aan het Klachtenreglement van de Beroepsvereniging;u kunt een geschil voorleggen aan de Klachtcommissie.
  Het adres is:
  Secretariaat NBPO
  T.a.v. de Klachtcommissie
  Postbus 90154
  5000 LG TILBURG
 • is verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheidsrisico’s;
 • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • indien noodzakelijk een DBA-verklaring (wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) kan overleggen;
 • blijk geeft van kwaliteitsbewustzijn in al zijn/haar doen en laten;
 • op de hoogte is van ontwikkelingen in het eigen vakgebied en zich regelmatig bijschoolt.
 
gratis E-book over organiseren

Gratis E-book

Het gratis E-book: ”De 10 beste tips om structuur in je bedrijf aan te brengen.” ontvangen? Vul het formulier in.