Wat is een Professional Organizer en wat doet hij voor jou?

Wat is een Professional Organizer en wat doet hij voor jou?

In Amerika is het beroep van Professional Organizer volledig ingeburgerd in de maatschappij. Veel Amerikanen hebben al eens gebruik gemaakt van de diensten van een organizer en ook in het bedrijfsleven wordt de organizer zeer regelmatig ingezet. Zoals je een kapper hebt, heb je ook een organizer. En zoals een ondernemer een accountant heeft, laat hij zich ook begeleiden door een organizer.
Zoals het vaak gaat, is ook het beroep van Professional Organizer overgewaaid van de Angelsaksische landen naar het continent van Europa. Zo is het ook in Nederland een beroep in opkomst. Steeds meer particulieren en bedrijven doen tegenwoordig succesvol een beroep op een organizer.

Maar wat is nu precies een Professional Organizer en in welke situaties kan hij je helpen?

Als ik de studieboeken erop nasla, dan staat daar in prachtige volzinnen omschreven wat mijn mooie beroep inhoudt. Zo lees ik: ‘Een Professional Organizer is iemand die adviseert en begeleidt bij het creëren van orde en overzicht in tijd en ruimte. Hij helpt bij het maken van keuzes, waardoor zijn klanten in staat worden gesteld om gestructureerder te werken en te denken en effectiever om te gaan met tijd, ruimte en middelen. Zodoende krijgen ze meer grip op hun leven en op hun energiebalans.’

Wat er staat, klopt precies, maar laat ik het nu eens concreet maken. Zijn we in ons leven, als particulier en ook als werkende mens, niet allemaal op zoek naar manieren waarop we onze tijd goed kunnen benutten en overzicht over ons leven hebben? Dat we rust in ons hoofd hebben in plaats van stress in ons lijf. Niet achter de feiten aanlopen, geen dingen vergeten, geen spullen kwijt zijn, maar onze zaakjes op orde hebben. En dan liefst zodanig dat het weinig tijd en moeite kost. En natuurlijk willen we vrije tijd overhouden. Of als ondernemer tijd kunnen inruimen voor de taken die écht belangrijk zijn. Zoals het werken aan nieuwe concepten, diensten en producten. En je kunnen richten op omzet en groei.

Ik zou nu een beeld kunnen schetsen van een huis waar het woord ‘puinhoop’ nog zacht uitdrukt wat de situatie is of van een werkplek die bijkans bezwijkt onder de stapels papier en andere spullen. Ook bij mensen die ontkennen dat dergelijke situaties problemen voor hen opleveren, blijkt in de praktijk dat ze:

 • Veel tijd verliezen met zoeken naar spullen of papieren.
 • In hun eigen huis de weg kwijt zijn, omdat ze geen grip meer hebben over hun spullen en hun administratie.
 • Taken en werkzaamheden vergeten of er niet aan toe komen, omdat ze geen systeem hanteren dat hen helpt bij het plannen en organiseren van hun werk.
 • Vaak worden afgeleid en zich laten storen en daardoor niet toekomen aan hetgeen ze gepland hadden.
 • Regelmatig moeten doorwerken in de tijd die ze eigenlijk als vrije tijd hadden gepland.
 • Het overzicht kwijt zijn in hun overvolle mailbox en geen structuur in Outlook hebben.

En zo zijn er enorm veel gevolgen te noemen die voortvloeien uit het ontbreken van structuur en overzicht.

Dat is het moment waarop de Professional Organizer de oplossing kan bieden

Een Professional Organizer helpt je om:

 • Je huis en je administratie op orde te brengen en te houden.
 • Structuur in je bedrijf en je werkzaamheden en taken aan te brengen.
 • Efficiënt met je tijd om te gaan. Je hebt grip op je tijd; méér doen in minder tijd. Je kunt nu zelfs vrije tijd inplannen.
 • Niet meer te hoeven zoeken naar spullen en papieren.
 • Je administratie structureel op orde te brengen.
 • Een archief aan te leggen en op orde te houden.
 • Efficiënt te plannen.
 • Te werken op een prettige, goed georganiseerde werkplek.
 • Je mailbox dagelijks leeg te houden.
 • Efficiënt en effectief te ondernemen. Je volledige focus op de zaken die voor jou belangrijk zijn.
 • Baas te worden over je eigen bedrijf en je eigen tijd.
 • Je productiviteit omhoog te laten schieten.

Wat doe ik met Welgeorganiseerd voor jou?

Als organizer begeleid ik je in die situaties waar tijdgebrek en gebrek aan structuur en overzicht je productiviteit belemmeren. Met mijn bedrijf Welgeorganiseerd help ik jou om als zelfstandig professional (Zzp’er), manager, teamleider of werknemer effectief en efficiënt met je tijd, je middelen en je taken om te gaan. Daardoor krijg je meer tijd, structuur, overzicht en rust. Je wordt maximaal productief.

Als coach begeleid ik je individueel binnen jouw eigen bedrijf. Daarnaast begeleid ik groepen medewerkers en teamleden, zowel individueel als in groepstrainingen.

En wil jij als particulier je huis en je administratie op orde hebben, waardoor je het overzicht en de rust in huis weer terug hebt? Ik help je graag.

Wil je méér weten over wat ik voor jou en jouw specifieke situatie kan doen, dan nodig ik je uit om contact met mij op te nemen, zodat je kunt ervaren hoe jij ook Welgeorganiseerd kunt worden.